PERIODISKĀ SVARU PĀRBAUDE / REMONTS – SVARU KALIBRĒŠANA UN VERIFICĒŠANA

Nodrošinām servisa apkopes un kalibrēšanas / verificēšanas pakalpojumus mūsu servisa centrā vai ar izbraukumu:

 

  • svaru pārbaude, regulēšana, remonts, sagatavošana metroloģiskai pārbaudei;
  • kalibrēšanas / verificēšanas sertifikāta izsniegšana;
  • kalibrēšanas sertifikāta derīguma termiņš no 1 līdz 2 gadiem;
  • atkārtotas verificēšanas sertifikāta derīguma termiņš:

– III klases svariem – 1 gads;

– II klases augstas precizitātes (laboratorijas) svariem – 2 gadi.

Saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem Nr. 180 par “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumiem” verificētus svarus jālieto šādās jomās:

3.1.1. masas noteikšanai komercdarījumos;

3.1.2. masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus;

3.1.3. masas noteikšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;

3.1.4. ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu;

3.1.5. masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās;

3.1.6. masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā.

NAUDAS APSTRĀDES IEKĀRTU TEHNISKĀ APKALPOŠANA / REMONTS – PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Nodrošinām skaidras naudas apstrādes iekārtu testēšanas, regulāro apkopju, remonta un programmatūras atjaunināšanas pakalpojumus. Konsultējam par atbilstošiem iekārtu uzturēšanas nosacījumiem, lai uzlabotu iekārtu nepārtrauktas darbības procesu. Mūsu meistari ir kvalificēti veikt iekārtu tehnisko apkalpošanu lielākajai daļai tirgū ieejamo ražotāju iekārtām:

  • eiro un citu valūtu pārbaudes iekārtas / valūtas detektori;
  • monētu skaitītāji / šķirotāji;
  • banknošu skaitītāji;
  • monētu un banknošu svēršanas iekārtas;
  • skaidras naudas iemaksas (depozitēšanas) sistēmas u.c.