Klientu apkalpošanai

Klientu apkalpošanai

Klientu apkalpošana jaunā līmenī – ātrums un efektivitāte, uzskaite reālā laikā, apmierinātības noteikšana un citi risinājumi.