Apņemšanās

attīstīt klientu plūsmu

Bloom darbojas kā īstenas jūsu pakalpojumu pārvaldības smadzenes, apkopojot datus no visas klientu un personāla mijiedarbības, lai jūs bez grūtībām varētu novērtēt pakalpojuma veiktspēju.

Reāllaika pakalpojumu uzraudzība

Bloom birojā jūs atradīsiet pilnu datu kopumu, lai aktīvi risinātu situācijas variācijas. Pārbaudiet servisa filiāļu atvēršanas vai aizvēršanas nepieciešamību, iegūstiet pārskatu par pakalpojuma statusu, aktīvos personāla lietotājus un ierīces.

GALVENĀS IEZĪMES

  • Biļetenu statuss
  • Ģenerētās biļetes
  • Lietotāju un ierīču statuss

Pakalpojumu pieprasījuma prognozēšana

Interaktīvās diagrammas parāda vēsturisko statistiku un tās izmaiņas laika gaitā, palielinot apmeklētāju skaita paredzamību optimizētai resursu pārvaldībai un līdz ar to arī labākai pakalpojumu kvalitātei.

GALVENĀS IEZĪMES

  • Apkalpošanas laika variācijas
  • Gaidīšanas laika variācijas
  • Biļešu transfēra plūsma

Veiktspējas novērtēšana

Izmantojot Bloom, varat salīdzināt veiktspēju starp pakalpojumiem, apkalpojošajām letēm vai lietotājiem, kā arī to atšķirības laikā gaitā. Dati, kas nepieciešami augstas veiktspējas pakalpojumu tīkla darbināšanai.

GAVLENĀS IEZĪMES

  • Pakalpojumu un lietotāju veiktspēja
  • Automātiskas atskaites e-pastā
  • Izvadiet datus turpmākai analīzei

Klientu atgriezeniskās saites analīze

Sistēma iegūst un apstrādā visu informāciju, ko klienti vai darbinieki ir aizpildījuši pakalpojuma laikā vai pēc tā, izmantojot pielāgotas aptaujas, parādot apmierinātības vērtējumus, specifiskas atsauksmes par pakalpojumu, demogrāfiskos datus vai visu, ko vēlaties. Funkcija, kas veidota uz klientu orientētai organizācijai.

Projektu vadītājs

Ģirts Belozerovs

Mob.tel.: +371 20202045
E-pasts: girts@amro.lv

Visi kontakti