IEKĀRTU PIELĀGOŠANA JAUNĀS 50 EIRO BANKNOTES APSTRĀDEI

VALUTAS DETEKTORI

 

Cien. klienti un sadarbības partneri,

 

 

2017 gada aprīlī Eiropas Centrālā banka un eiro zonas valstu centrālās bankas (Eirosistēma) sāks laist apgrozībā jauno 50 eiro banknoti. 50 eiro banknote ir visbiežāk izmantotā eiro banknote – tā veido 45% no visām apgrozībā esošajām banknotēm. Apgrozībā esošo 50 eiro banknošu skaits pārsniedz visu 5 eiro, 10 eiro un 20 eiro banknošu kopskaitu.

 

Lai nodrošinātu Jūsu īpašumā esošo banknošu apstrādes iekārtu un autentiskuma noteikšanas iekārtu nepārtrauktu un drošu darbību, Lūdzam savlaicīgi sazināties ar mums un veikt iekārtu programmatūras atjaunināšanu uz jaunajām 50 eiro banknotēm!

Vairāk informācijas par jaunajām 50 eiro banknotēm un eiro pārbaudei derīgajām autentifikācijas iekārtām lasi šeit… – http://www.jaunas-eiro-banknotes.eu/